Nükleer radyasyonun tanımı nedir?

Nükleer radyasyonu en basit şekilde nasıl tanımlar ve örnekleyebiliriz?

Nükleer radyasyon, bir atomun çekirdeğini içeren reaksiyonlar sırasında yayılan parçacıkları ve fotonları ifade eder. Nükleer radyasyon iyonlaştırıcı radyasyon olarak da bilinir. Nükleer reaksiyonlar tarafından yayılan parçacıklar, elektronları atomlardan ve moleküllerden çıkararak iyonize edebilecekleri kadar enerjiktir.

Nükleer radyasyon gama ışınlarını, x-ışınlarını ve elektromanyetik spektrumun daha enerjik kısmını içerir. Nükleer reaksiyonlarla salınan iyonize atomaltı parçacıklar arasında alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötronlar, müonlar, mezonlar, pozitronlar ve kozmik ışınlar bulunur.

Nükleer radyasyon örneği

U-235 fizyonu sırasında salınan nükleer radyasyon nötronları ve gama ışını fotonlarını içerir.