İngilizce'de e.g. ve i.e.'nin anlamı ve açılımı nedir?

İngilizce cümlelerde genellikle parantez içinde kullanılan e.g. ve i.e. anlamı ve açılımı nedir?

E.g. ve i.e. ifadeleri İngilizce söz dizimlerinde sıkça kullanılıyor. E.g. Latince " exempli gratia " demektir ve “örneğin” anlamına gelir. Önceki cümleyle ilgili örnekler vermek isterken kullanılır.

I.e. ise " id est "in kısaltmasıdır ve “diğer bir ifadeyle” manasına gelir.