CDS Nedir? Credit Default Swap ne anlama gelir?

CDS Nedir? Credit Default Swap ne anlama gelir? Detaylı açıklama rica ederim.

Kredi temerrüt takası (CDS) , bir yatırımcının kredi riskini başka bir yatırımcının riski ile “takas etmesine” ya da telafi etmesine olanak sağlayan finansal bir türev veya sözleşmedir. Örneğin, bir borç veren borçlunun kredi borcunda temerrüde düşeceği konusunda endişeleniyorsa, borç veren bu riski dengelemek veya değiştirmek için bir CDS kullanabilir. Temerrüt riskini takas etmek için borç veren borçlunun temerrüde düşmesi durumunda borç vermeyi geri ödemeyi kabul eden başka bir yatırımcıdan bir CDS alır. Çoğu CDS , sigorta poliçesi gibi olan sözleşmeyi sürdürmek için devam eden bir prim ödemesi talep edecektir.

Kredi temerrüt takası, en yaygın kredi türevi türüdür ve belediye tahvillerini, ortaya çıkan piyasa tahvillerini, ipoteğe dayalı menkul kıymetleri veya şirket tahvillerini içerebilir.